เย็นสบายดีคอนโด คว้าโล่รางวัลออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562

October 8, 2562

เย็นสบายดีคอนโด คว้าโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จากการออกแบบโครงการเย็นสบายคอนโด ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิณแบบอาคารและถูกรับรองให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานการออกแบบอาคารด้านพลังงาน Building Energy Code ที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ ซึ่งนอกจากจจะช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารแล้ว ลูกค้าทิ่อยู่อาศัยในคอนโด ยังได้รับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวในโครงการอีกด้วย

โดยมี คุณภาณุวัฒน์ สินธวัชต์ กรรมการผู้จัดการบจก.สิริคอนโดมิเนียมและสถาปนิกผู้ออกแบบ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและพิถีพิถันในการออกแบบอาคารที่อนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานภายในอาคาร โดยป้องกันให้ความร้อนเข้าตัวอาคารได้น้อยที่สุด และออกแบบโดยคำนึงถึงทิศทางลมและแสงสว่าง เพื่อให้ภายในอาคารมีแสงสว่างและมีความเย็นสบาย อากาศถ่ายเทปลอดโปร่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยื่น